L'objectiu de la Unitat d´Innovació Data Analytics @ IFISC_UIB és la transferència de coneixement i tecnologia, en els camps de BIG DATA, tècniques d’aprenentatge automàtic (Machine Learning) i Intel·ligència Artificial, des de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a empreses i institucions públiques.

La unitat ofereix els seus serveis en 4 línies principals:

Data Analytics @ IFISC_UIB és una unitat interdisciplinària que integra personal de diversos departaments, instituts i serveis de la UIB i compta amb la infraestructura de computació, mineria i emmagatzematge de dades pròpia de l'IFISC. La Unitat compta amb el suport de personal extern a la UIB i de tècnics de dades i de gestió de projectes de l'IFISC

We are required to inform you that we use cookies.